Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Okienkovo s. r. o. ,Platanová 1A 010 07 Žilina, IČO: 52230937, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71793/L
Platanová 1A 010 07 Žilina, Slovensko, Webová stránka: https://www.okienkovo.sk (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

meno a priezvisko
názov spoločnosti
e-mail
telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom spätného kontaktovania. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 rok.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad mailom info@okienkovo.sk alebo telefonicky na čísle +421948260411

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Vaše osobné údaje neposkytujeme ďalším spracovateľom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť, vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.