Výmena okien

VÝMENA OKIEN

Výmena okien sa časom stáva nevyhnutnou v podstate pre všetkých majiteľov nehnuteľnosti. Okná sú nevyhnutnou súčasťou každého domu, poskytujú prirodzené svetlo, vetranie a výhľad na vonkajší svet. Postupom času sa však technický stav okien môže zhoršiť a stanú sa menej účinnými, čo ohrozuje pohodlie a bezpečnosť ale aj hygienickú nezávadnosť vášho domova.

VÝMENA OKIEN A AKO ZISTÍM, ŽE JE POTREBNÁ?

Jedným z prvých indikátorov, že vaše okná môžu potrebovať výmenu, je prítomnosť prasklín alebo nadmerné hromadenie vlhkosti na okennom skle či ráme okna. Tieto problémy sú nielen estetickou vadou vašich okien, ale môžu viesť aj k úniku vzduchu a vody, to vedie k zníženiu energetickej účinnosti a potenciálnemu poškodeniu vodou. Okrem toho je pokrivenie alebo hniloba okenného rámu ďalším znakom, že je potrebná výmena okien. Pokrivené rámy bránia správnemu zatváraniu okien, to umožňuje prenikanie prievanu do interiéru a sťažuje udržiavanie príjemnej vnútornej teploty. Okrem toho ťažkosti s otváraním alebo zatváraním okna sú znakom opotrebovaného kovania alebo nesprávneho nastavenia rámu, čo môže sťažiť správne zabezpečenie vašich okien.

výmena okien róbert sojka

Energetická účinnosť je dôležitým faktorom, ktorý treba zvážiť pri posudzovaní stavu vašich okien. Vysoké účty za energiu sú často dôsledkom zlej izolácie spôsobenej starými alebo poškodenými oknami. Neefektívne okná umožňujú teplu unikať počas zimy a vchádzať dovnútra počas leta, čo núti vaše vykurovacie a chladiace systémy pracovať tvrdšie, aby si udržali príjemnú teplotu. Kondenzácia alebo zahmlievanie medzi okennými tabuľami je ďalším znakom toho, že je potrebná výmena okien. To naznačuje, že tesnenie medzi sklami zlyhalo, čo umožnilo prenikaniu vlhkosti a ohrozilo izolačné vlastnosti okna. Okná s jedným sklom navyše poskytujú slabú izoláciu v porovnaní s oknami s dvojsklom alebo trojsklom, to vedie k vyššej spotrebe energie a zvýšeným nákladom na energie.